Vill du också stödja barn och ungdomars idrottande i Västmanland?

Ju mer pengar vi får in desto fler idrottsstöd kan vi dela ut. Samtliga donationer går oavkortat till idrottsstöd. Under välgörenhetsmottagare redovisas varje månad hur många idrottsstöd som har delats ut samt vilka företag och privatpersoner som har donerat just dessa pengar. Som privatperson väljer du om du vill att ditt namn ska finnas med på denna lista eller om det istället ska stå Anonym donation.

Information för företag Information för privatpersoner