Sponsra som företag

Pengarna sätts in på ett konto som administreras av RF-SISU Västmanland och går oavkortat till idrottsstöd. Välj hur många (antal barn) du vill stödja och under hur lång tid (antal månader). Betalning sker mot faktura (från RF-SISU Västmanland) och så fort vi fått in din betalning aktiveras sponsringen och pengarna är med i den kommande utdelningen av idrottsstöd.

Ex. 1: 5 barn i 1 månad = 3750 * 1 = 3750 kr
Ex. 2: 3 barn i 3 månader = 2250 kr * 3 = 6750 kr