Donera som privatperson

Pengarna sätts in på ett konto som administreras av RF-SISU Västmanland och går oavkortat till idrottsstöd.
Välj hur många andelar á 250 kr du vill donera samt under hur lång tid (antal månader).

Ex. 1: 1 andel i 1 månad = 250 * 1 = 250 kr
Ex. 2: 3 andelar i 2 månader = 750 kr * 2 = 1500 kr

Andelarna lagras tillfälligt till dess att de når upp i ett antal av 3 stycken (dvs 750 kr). När summan 750 kr är uppnådd delas idrottsstödet ut.

Visa mitt namn som bidragsgivare

Antal månader

Antal andelar á 250 kr

Betalning sker med kort via betaltjänsten Stripe.