Hur funkar det?

Skyhöga favoriter är ett välgörenhetsinitiativ av Mälarlift som stödjer barn och ungdomar i Västmanland som vill idrotta men som utan ekonomiskt stöd kanske inte har möjlighet att göra det fullt ut.

Hos Skyhöga favoriter kan föräldrar till barn mellan 7-15 år ansöka om idrottsbidrag på 750 kr. Dessa pengar används sedan till en av följande saker:

  • Delbetala medlemsavgift/terminsavgift/träningsavgift
  • Delbetala cup- eller tävlingsavgift
  • Köpa idrottsutrustning (via sportbutik eller förening)

Vem kan ansöka om idrottsstöd?

Alla föräldrar till barn mellan 7-15 år kan göra en ansökan så länge det gäller idrottande i någon av de föreningar som är registrerade hos Västmanlands Idrottsförbund. Ansökan görs genom att fylla i detta ansökningsformulär.

Hur går det till?

I ansökningsformuläret fyller du som förälder i efterfrågad information. Denna information hamnar hos Västmanlands Idrottsförbund (VIF) och hanteras enligt GDPR. Svar erhålls sedan från VIF i form av ett mail som talar om huruvida ditt barn är ett av de barn som blivit tilldelat idrottsstöd just denna månad.

Är ditt barn ett av de barn som tilldelats idrottsstöd kommer du få välja hur du vill använda de 750 kronorna. Du svarar på mailet du fått från VIF och väljer ett av följande alternativ:

  1. Delbetala medlemsavgift/terminsavgift/träningsavgift
  2. Delbetala cup- eller tävlingsavgift
  3. Köpa idrottsutrustning via sportbutik (idrottsrelaterad utrustning kopplad till ditt barns sport)
  4. Köpa idrottsutrustning via föreningen (idrottsrelaterad utrustning kopplad till ditt barns sport)

Har du valt delbetalning av medlemsavgift/terminsavgift/träningsavgift, cup/tävlingsavgift eller köp av idrottsutrustning via klubben kommer VIF sätta in pengarna direkt på föreningens konto. Observera att dessa 750 kr kanske inte räcker till att betala hela medlemsavgiften/terminsavgiften /träningsavgiften, cup/tävlingsavgiften eller idrottsutrustningen. Är kostnaden för ovan nämnda saker högre än 750 kr betalar du mellanskillnaden själv. Detta sker inte via VIF utan den betalningen gör du själv till föreningen.

Har du däremot valt köp av idrottsutrustning via sportbutik kommer du få ett mail från VIF med en kod. Skriv ut detta mail eller visa mailet i din telefon när du kommer till en av de sportbutiker som är anslutna. När sportbutiken har registrerat din kod i kassan får du handla en eller flera artiklar för ett totalt värde av max 750 kr. Observera att du enbart får köpa artiklar som är kopplade till ditt barns idrott (den idrott som uppgetts i ansökan). Observera även att varken växel eller tillgodokvitto ges. Detta innebär att summan på 750 kr inte alltid kommer att utnyttjas fullt ut. Hamnar totalsumman på mer än 750 kr betalar du mellanskillnaden själv.

Så fort koden använts i sportbutiken blir den ogiltig. 

Hur bestäms vem som får idrottsstöd?

Syftet med detta idrottsstöd är att i första hand hjälpa barn som rent ekonomiskt är i stort behov av stöd. Vi förstår att det inte går att få någon exakt rättvisa i det här men har valt att använda oss av de personer som är mest involverade – nämligen Västmanlands idrottsledare, som är de som har mest kontakt med barnen. Ledaren för det aktuella laget anger till Västmanlands Idrottsförbund, på en skala från 1-10, hur stort det ekonomiska behovet bedöms vara. 10 på skalan står för Mycket stort behov av ekonomiskt stöd och 1 på skalan står för Mycket litet behov av ekonomiskt stöd. Återigen, vi förstår att det inte går att få exakt rättvisa i det här men vi har valt det vi tror är bästa möjliga lösning.

Idrottsstödet delas ut varje månad och räcker inte den aktuella månadens donationer till alla ansökande under just denna period tillämpas slumpmässig lottning baserad på ovan nämnda bedömning. Detta sker med hjälp av en datorstyrd slumpgenerator.

Hur ofta kan man ansöka om samt få idrottsstöd?

Idrottsstödet delas ut varje månad och det går att göra en ny ansökan för nästkommande månad så länge du inte har tilldelats idrottsstöd två gånger under en 12-månadersperiod. Den som har tilldelats idrottsstöd två gånger under en 12-månadersperiod kan inte göra en ny ansökan förrän 12 månader senare.

Vem administrerar idrottsstödet?

Västmanlands Idrottsförbund administrerar hela processen från mottagande av ansökan till utbetalning av idrottsstöd. Idrottsförbundet är själva länken mellan förälder och klubb. Skicka ett mail till för eventuella frågor.