Ansökningsformulär

Fyll i formuläret nedan. Informationen hamnar hos RF-SISU Västmanland och hanteras enligt GDPR. Invänta sedan besked, via mail från RF-SISU Västmanland, som talar om huruvida ditt barn är ett av de barn som tilldelats idrottsstöd just denna månad.

Skyhöga favoriters motto är: Idrott är för alla barn – oavsett ekonomiska förutsättningar. Stödet är avsett för familjer med ansträngd ekonomi.