Integritetspolicy

Integritetspolicy för behandling av personuppgifter rörande Skyhöga Favoriter. Vi värnar om skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Den här integritetspolicyn för behandling av personuppgifter beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

Insamling av personuppgifter sker genom på webbplatsen skyhogafavoriter.se

Användning av personuppgifter

Insamlade personuppgifter används för att vi ska kunna hantera ansökningar och eventuell tilldelning av idrottsstöd.

Lagring av personuppgifter

Samtliga insamlade personuppgifter lagras i vårt system.

Delning av personuppgifter

Namn på barn och målsman delas med berörda personer på aktuell förening för att samla in behovsbedömning. I övrigt delas inga personuppgifter med externa parter.

Radering av personuppgifter

På ansökningar som ej tilldelats bidrag raderas personuppgifter med automatik 12 månader efter det att ansökningen skickades in.

Frågor eller synpunkter

Om du har frågor eller synpunkter som gäller vår integritetspolicy för behandling av personuppgifter eller i övrigt har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Västmanlands Idrottsförbund
Pontus Widéns väg 18
722 23 Västerås
010-4764800
Org.nummer: 878000-6683